Z Kolína do Libice nad Cidlinou !
Pěší výlet v předjaří s hradeckými Orli.
Na základě výzvy a pozvání starosty TJ Orel Hradec Králové br. Čápa se v sobotu3.3.2018 konal pěší výšlap z Kolína do Libice nad Cidlinou.Sraz účastníků byl v 9.00 hod. na Orláku.Kolínští členové po příchodu hradeckých Orlů uspořádali pro návštěvníky krátkou prohlídku areálem.Následoval čas k odchodu z Orláku a výprava se vydala na cestu k lužním lesům po červené turistické značce.I přes chladné počasí bylo počasí přívětivé a slunko svítilo na cestu.Po projití kolínského lesa se rozprostřela krajina u břehu řeky Labe , před zdymadlem v Klavarech.Za společného vyprávění ubíhala cesta pohodově.A to již turisté dorazili do lužního lesa u obce Veltruby.Přírodní rezervace ,,Veltrubský luh" má celkovou rozlohu 99 ha na pravém břehu řeky Labe.Lužní les je tvořen převážně z listnatých stromů, mokřadů, niv a tůní.Bylo co k vidění.
Za veltrubským luhem všichni společně kráčí po mostě přes řeku Cidlinu do obce Libice.V první polovině 10. století zde bylo hradiště spojeno se jménem knížete Slavníka , zakladatelerodu Slavníkovců. Na místě bývalého hradiště se nachází památník slavníkovského hradiště,ke kterému se vypravila i orelská výprava.V centru obce jsou dva kostely, evangelický a katolický - kostel sv. Vojtěcha.Po 14 km pěší trase a prohlídce všech zajímavostí zbyl ještě čas na společném posezení v tamní hospůdce, s vyhodnocením celého dne. No a pak už jen na nádraží ČD a pak zpět do svých domovů.Tak zase někdy a Zdař Bůh, loučí se hradečtí Orlové s kolínskými a vlak se rozjíždí ke Kolínu.
Zapsal, Petr Olmr.
3.3(1) 3.3 (2) 3.3 (3) 3.3 (4) 3.3 (5) 3.3 (6) 3.3 (7) 3.3 (8) 3.3 (9)
3.3 (10)