Výroční členská schůze !
V sobotu 7. 3. 2015 se konala na Orláku výroční členská schůze naší jednoty.
Po orelské modlitbě a přivítání starostou jsme se věnovali samotnému programu. Byla přečtena zdravice župního starosty br. Stanislava Vejvara a ústy br. Petra Olmra vyřízen vzkaz pozdravů a poděkování za činnost od ústředního starosty br. Stanislava Juránka. Následovala zpráva o hospodaření za rok 2014,z přednesená sestrou Evou Olmrovou. Mezi hlavní bod programu schůze bylo zařazeno poděkování a udělování děkovných listů za obětavost
skautům z 84. oddílu Kolín, br. Václavu Sukdolákovi a panu Pavlu Řehákovi za jejich aktivní službu při dokončování a výmalbě první místnosti Orlovny. Byla sepsána nájemní smlouva mezi Orlem a skautským oddílem, která vyplynula z dlouhodobých vzájemných dobrých vztahů, spoluprací a společným zájmem. Za jejich příkladnou činnost patří celému 84. oddílu vřelé a srdečné poděkování ! Dále hovořil br. Jan Hora o složitosti získávání grantů a možnosti ukotvení mola, které by se stalo součástí ,,orelského přístavu." Bratři Olmr a Kolek proložili program písní, Bible. V následné části schůze se jednalo o činnosti jednoty na rok 2015. Jako první akce je plánováno Vynášení Moreny na 22.3. 2015 společně se skauty. Byla naplánována brigáda na údržbu a oplocení Orláku, výstavba hřiště na ruské kuželky. Plánování turistických výletů patřilo již k neodmyslitené součásti programu. V samotném závěru připomněla sestra Stanislava Šlapáková v kratičkém proslovu význam MDŽ. Přítomným sestrám byla předána kytička petrklíčů bratrem starostou.vyrocni-schuze vyrocni-schuze (2) vyrocni-schuze (3) vyrocni-schuze (4) vyrocni-schuze (5) vyrocni-schuze (6) vyrocni-schuze (7) vyrocni-schuze (8) vyrocni-schuze (9)
vyrocni-schuze (10)