Na Potštejn za pokladem !
V sobotu 7.10. se uskutečnil plánovaný výlet na Potštejn.
Tak jako ,,Páni kluci " jsme se vypravili za dalším poznáním, tentokráte do obce Potštejn za jejími pamětihodnostmi.
Okolo desáté přijíždíme vlakem a pomalu kráčíme do středu obce.
Vítá nás kostel sv.Vavřince, zámek v pozdně barokním slohu se zámeckým parkem a kašnou sv. Floriána.
Po prohlídce městečka stoupáme do kopce na jeho vrchol kde jsou trosky mohutného hradu.
Historie hradu Potštejna sahá do začátku 13. století. Byl založen rodem Drslaviců pocházejících ze Západních Čech.
V areálu hradu je socha sv. Jana Nepomuckého, poslední zastavení Křížové cesty ,, Boží hrob "a pamětní deska
Jiráskova ,, Pokladu ". Z vyhlídkového místa je vidět Anenské údolí s veřejným tábořištěm Vochtánka.
Po prohlídce sestupujeme zpět do městečka, cestou nás zastihne mírná přeprška, ale po chvilce se počasí opět umírní
a vše se v dobré obrací. Hlášení obecního úřadu nás zve do místního hotelu na vepřové hody.
Necháváme se pozvat a po chvilce již ochutnáváme zabijačkové pochutiny.
Po dobrém obědě směřuje naše další cesta do městečka Vamberk.
Procházíme se po malebném náměstíčku s historickou kašnou uprostřed.
V dolní části náměstí je muzeum krajky. Vstupujeme dovnitř a dáváme se do hovoru s paní průvodkyní.
Jako bonus nám představuje tkalcovský ruční stav na výrobu krajky. Otáčíme klikou pár centimetrů utkáme.
Paní děkujeme za ukázku a po turistické značce odcházíme směr Doudleby na vlakové nádraží.
Cesta vede podle kolejí  klidnou krajinou, kolem zámeckých zahrad, kde nás pozdravili pštrosi a nedaleko obce skot.
Podle Divoké Orlice vstupujeme do Doudleb odkud v 16.OO hod. odjíždíme vlakem zpět do svých domovů.
Tak zase příště !
Olmr Petr.
7.10.2017-vylet Potstejn (1) 7.10.2017-vylet Potstejn (2) 7.10.2017-vylet Potstejn (3) 7.10.2017-vylet Potstejn (4) 7.10.2017-vylet Potstejn (5) 7.10.2017-vylet Potstejn (6) 7.10.2017-vylet Potstejn (7) 7.10.2017-vylet Potstejn (8) 7.10.2017-vylet Potstejn (9)
7.10.2017-vylet Potstejn (10) 7.10.2017-vylet Potstejn (11) 7.10.2017-vylet Potstejn (12) 7.10.2017-vylet Potstejn (13) 7.10.2017-vylet Potstejn (14) 7.10.2017-vylet Potstejn (15) 7.10.2017-vylet Potstejn (16) 7.10.2017-vylet Potstejn (17) 7.10.2017-vylet Potstejn (18)