Výlet na Kačinu !
Je sobota ráno 2.4.2016, 9:15 hod.a scházíme se na vlakovém nádraží.
K lítosti všech přítomných se nás schází pouze šest, ale ani tak neztrácíme dobrou náladu a odcházíme na peron směr Starý Kolín. Je čas odjezdu a vlak se rozjíždí. Před námi je vidina pěkného slunečného dne, obohacená návštěvou zámku Kačina, prohlídkou obce Nové Dvory a pár kilometrů v nohou k tomu. Ve Starém Kolíně vystupujeme z vlaku a kráčíme námi vytyčeným směrem. Ája běží jako vždy vpředu..Za obcí šlapeme cestou přes les, pole až k okresní silnici, která nás dovedla až k samotnému zámku. Před námi se rozprostírá zámecký park s nádhernou empírovou stavbou.
Procházíme vstupní branou a kráčíme směrem k pokladně. Zakupujeme vstupenky pro dva okruhy, a to na technické zázemí a interiér. Nejprve procházíme suterénní prostory a prohlížíme exponáty. Máme možnost shlédnout sklepy , prádelnu, kuchyň, dílny a konírnu. V pravé poledne nás vítá průvodkyně zámku a s odborným výkladem obohaceným o zajímavosti za života rodu Chotků, nás provází jednotlivými komnatami.Postupně jich projdeme čtrnáct. Značně promrzlí opouštíme zámek a vystavujeme své postavy příjemnému slunečnímu svitu. Opouštíme areál a vstupujeme do rozlehlého zámeckého parku. Kráčíme po červené turistické značce. Park je vzorně upraven a my obdivujeme vzrostlé stromy. Za včelími úly se stáčíme vlevo a po chvilce přicházíme na polní cestu. Před námi je vidět rozlehlý areál kláštera V Nových Dvorech. Postupně procházíme obcí až k jedné z restaurací, kde se na chvilku zastavíme a zároveň se posilníme. Po občerstvení pokračujeme v prohlídce obce. Na návsi shlédneme morový sloup a zámecký areál, který však není přístupen. Sídlí v něm základní škola a školka. Pomalu kráčíme po pěšině podél vozovky do obce Malín. Zde shlédneme kostel a jeho staršího bratra dřevěný kostelík. Přecházíme železniční viadukt a po chodníku šlapeme až na vlakové nádraží Kutná Hora. Zde naše putování končí. Vlakem odjíždíme do Kolína a do svých domovů. Pro mně však tento den ještě nekončí. Přijímám pozvání na koncert pražského smíšeného sboru ,, Sonaglio",
který pořádá náš duchovní otec jednoty, farní vikář, otec Martin Sklenář v katolickém kostele ve Velimi.
Zdař Bůh !
Olmr Petr, starosta.
vylet-na kacinu vylet-na kacinu (2) vylet-na kacinu (3) vylet-na kacinu (4) vylet-na kacinu (5) vylet-na kacinu (6) vylet-na kacinu (7) vylet-na kacinu (8) vylet-na kacinu (9)
vylet-na kacinu (10) vylet-na kacinu (11) vylet-na kacinu (12) vylet-na kacinu (13) vylet-na kacinu (14) vylet-na kacinu (15) vylet-na kacinu (16) vylet-na kacinu (17) vylet-na kacinu (18)
vylet-na kacinu (19) vylet-na kacinu (20) vylet-na kacinu (21) vylet-na kacinu (22) vylet-na kacinu (23) vylet-na kacinu (24) vylet-na kacinu (25) vylet-na kacinu (26) vylet-na kacinu (27)
vylet-na kacinu (28) vylet-na kacinu (29) vylet-na kacinu (30) vylet-na kacinu (31) vylet-na kacinu (32) vylet-na kacinu (33) vylet-na kacinu (34) vylet-na kacinu (35) vylet-na kacinu (36)
vylet-na kacinu (37) vylet-na kacinu (38) vylet-na kacinu (39) vylet-na kacinu (40) vylet-na kacinu (41) vylet-na kacinu (42) vylet-na kacinu (43) vylet-na kacinu (44) vylet-na kacinu (45)
vylet-na kacinu (46) vylet-na kacinu (47) vylet-na kacinu (48) vylet-na kacinu (49) vylet-na kacinu (50) vylet-na kacinu (51) vylet-na kacinu (52) vylet-na kacinu (53) vylet-na kacinu (54)