Údolím Polepky, aneb vítání jara na Kolínsku.
Je sobota 28. 3. 2015 a skupinka orelských turistů vyjíždí motoráčkem na svůj první letošní výšlap. Tentokráte trasa vede z Kořenic údolím Polepky, do Kolína. Vystupujeme z vlaku a vyrážíme na cestu. Dnes nás doprovázejí tři psí slečny, Bára, Ája a Ťapka.Ráno je trochu chladné, ale problikávající nebeská modř slibuje příznivý den.Procházíme okolo rybníčku a míříme krajem pole, po starém trávníku do obce Těšínky. Prohlídneme si zdejší kapličku a pokračujeme dále.Naše kroky vedou po okresní silničce do obce Ratboř.Před obcí si poutníci pochutnají na malé svačince a posilněni opět pokračujeme dále. Stoupáme okolo rybníka vzhůru do obce. Prohlížíme na návsi starý zámek, obecní sýpku a kostel.Držíme se modrého značení a pokračujeme dále. Za Ratboří nás svou majestátností zdraví komín bývalého cukrovaru.Klesáme do údolí na jehož dně je na rozsáhlé ploše rybník.Prohlídneme tajemná zákoutí a jeskyni, na okraji rybníka zastavujeme a na chvilku upřeme oči na vodní hladinu. A to už opět kráčíme a při vyprávění pozorujeme pozvolna se probouzející přírodu. Po pár kilometrech zastavujeme u dalšího rybníčka na jehož břehu stojí jakási rozpadlá rybářská bašta, a před ní ohniště, což je jasný povel k rozdělání ohně a opékání špekáčků. Vuřtíky všem přišly k duhu a k načerpání nové energie. Stoupáme po lesní cestě do mírného svahu a vstupujeme na vozovku. Stáčíme své kroky doleva a míříme k hřebčínu. Za stájemi přecházíme most přes železnici a opět se stáčíme na polní cestu, tentokráte vedoucí okolo Kohoutova mlýna nad nímž se trčí skála, do obce Pašinka. Na zdejších zahrádkách jsou již vidět první jarní výsledky zahrádkářů. Procházíme obcí a sledujeme údolí Polepky pod námi. Po polní cestě přicházíme do obce Polepy, kde za fotbalovým hřištěm na konci obce zurčí zdejší vodopád. Na kolínsko je to jev neočekávaný, ale krásný. Uděláme společné foto, přečteme důležité informace na turistické vývěsce a podél pískovcové skály míříme ke Kolínu. Po jednom kilometru přicházíme zahrádkářskou kolonií k městu. Kroky turistů míří na nádraží a do svých domovů.
Příjemné odpočinutí a zase příště !
Zdař Bůh ! Olmr Petr.
udolim-polepky udolim-polepky1 udolim-polepky (2) udolim-polepky (3) udolim-polepky (4) udolim-polepky (5) udolim-polepky (6) udolim-polepky (7) udolim-polepky (8)
udolim-polepky (9) udolim-polepky (10) udolim-polepky (11) udolim-polepky (12) udolim-polepky (13) udolim-polepky (14) udolim-polepky (15) udolim-polepky (15-1) udolim-polepky (16)
udolim-polepky (17) udolim-polepky (18) udolim-polepky (19) udolim-polepky (20) udolim-polepky (21) udolim-polepky (22) udolim-polepky (23) udolim-polepky (24) udolim-polepky (25)
udolim-polepky (26) udolim-polepky (27) udolim-polepky (28) udolim-polepky (29) udolim-polepky (30) udolim-polepky (31) udolim-polepky (32) udolim-polepky (33) udolim-polepky (34)
udolim-polepky (35) udolim-polepky (35-1) udolim-polepky (35-2) udolim-polepky (36) udolim-polepky (37) udolim-polepky (38) udolim-polepky (38-1) udolim-polepky (39) udolim-polepky (40)
udolim-polepky (41) udolim-polepky (42) udolim-polepky (43) udolim-polepky (44) udolim-polepky (45) UDolim-polepky (46) udolim-polepky (47) udolim-polepky (48) udolim-polepky (49)
udolim-polepky (50)