Pochod ke 110 letům Orla z Týnce nad Labem do Kolína
!Tak jako nespočet ostatních jednot , tak i ta naše se rozhodla přispět k této významné události.
Připravili jsme na 22.června 2019 vzpomínkovou pouť na Orli kteří  významnou měrou zapsali o orelské historie.Akce byla nejen pro pěší poutníky, tak pro cyklisty, kteří na svých kolech vyjížděli z Přelouče,přes Kladruby nad Labem.Pěší část účastníků vyjížděla raním vlakem z Kolína do Týnce nad Labem,Kde se obě části  poutě setkali před tamním kostelem sv. Jana Křtitele.Zde na nás čekali bratři Akolyté, kteří nás následně provázeli na našem putování.Za odbornou prohlídku s výkladem o historii kostela děkujeme manželům Čábelkovým.Byly  proneseny modlitby a zapěna píseň - K nebesům se orla vzletem.Následně jsme provázeni farskou zahradou, na které stojí stařičká budova tamní stodoly,ve které se scházeli a cvičili Orlové týnecké jednoty, která v době své slávy patřila mezi velmi početné.Je třeba připomenout, že mezi významné osobnosti, které se významně zasadili o činnost Orla,byl arcibiskup Mons. Karel Otčenášek, kněz a vzdělavatel Orla,který v Týnci nad Labem začínal jako kaplan.S napjatým sluchem jsme poslouchali vyprávění pana ing. Žmolila, průvodce tamního muzea o službě Mons.  Otčenáška,kterému je věnována i část expozice. V koutku, který je věnován Orlu na okrese Kolín, byla připomenuta
velikost a význam orelské činnosti na okrese,i přes to , že svou působností patřil Orel - Týnec nad Labem do župy Brynychovy.
Loučíme se s průvodci a pomalu vyrážíme k našemu dalšímu zastavení, kterým bude kaplička v obci Jelen.Cyklisté se opírají do pedálů po své trase a mi pěší vyrážíme po turistické cestě.Kráčíme přírodou a za vřelého vyprávění se pomalu přibližujeme k místu našeho dalšího setkání.Před obcí nám přichází vstříc páter Vladimír.Společně pak za doprovodu harmoniky a za zpěvu písně -  ,,Nastokrát buď pozdravena" ,  přicházíme ke kapli,kde jsme již očekáváni druhou polovinou výpravy.Na orelskou počest je svěcena kaple na Jelenu páterem Vladimírem, který pro nás následně sloužil mši.Na Jelenu ještě chvíli zůstáváme v družném rozhovoru s bratry Akolyty.S díky se loučíme a vydáváme se na závěrečnou etapu naší trasy.Cyklisté opět po své předurčené trase a my poutníci pěšáci po lesní cestě do Býchor na řepařskou železnici.Přicházíme včas, po chvilce přijíždí vláček , který se zde přepřahá a po chvilce i s námi, po zapískání průvodčího,vyjíždí zpět do Sendražic. Necháváme se unášet pohledem na ubíhající krajinu.Přijíždíme do cílové stanice a vystupujeme ze soupravy. Zbývá ještě čas na pár  momentek a pak  několik závěrečných  kilometrů.Jsme konečně na kolínském ,,Orláku ", kde naše cesta končí.
Celkem jsme ušli 15,5 km a cyklisté ujeli 44, 3 km.Je čas na příjemný odpočinek a chutné občerstvení v podobě opečených špekáčků.
Sestry a bratři, co na závěr ? Popřát Orlu a jeho členstvu mnoho dalších , úspěšných let činnosti a svobodné existence.
Zdař Bůh !Petr Olmr, starosta jednoty Kolín.tynec-22-6-2019 (1) tynec-22-6-2019 (2) tynec-22-6-2019 (3) tynec-22-6-2019 (4) tynec-22-6-2019 (5) tynec-22-6-2019 (6) tynec-22-6-2019 (7) tynec-22-6-2019 (8) tynec-22-6-2019 (9)
tynec-22-6-2019 (10) tynec-22-6-2019 (11) tynec-22-6-2019 (12) tynec-22-6-2019 (13) tynec-22-6-2019 (14) tynec-22-6-2019 (15) tynec-22-6-2019 (16) tynec-22-6-2019 (17) tynec-22-6-2019 (18)
tynec-22-6-2019 (19) tynec-22-6-2019 (20) tynec-22-6-2019 (21) tynec-22-6-2019 (22) tynec-22-6-2019 (23) tynec-22-6-2019 (24) tynec-22-6-2019 (25) tynec-22-6-2019 (26)