NÁRODNÍ  SVATOVÁCLAVSKÁ  POUŤ
27.-28. září Stará Boleslav 201
Letošní svatováclavská pouť se konala ve znamení 100. výročí vzniku Československé republiky.
Rozhodnutí zavedení státního svátku sv. Václava v  Den české státnosti, jako i svátku sv. Cyrila a Metoděje,
Dne moravských věrozvěstů, vytváří kontinuitu od úsvitu našich dějin až do dnešních dnů a proto jsme byli i my kolínští Orlové ve Staré Boleslavi Pomáháme rekonstruovat toto místo nejen jako symbol, ale i jako zdroj našich duchovních kořenů, křesťanské víry a lásky v naší vlasti.Stará Boleslav  je považována , za kolébku české státnosti.
V 10.00 hod.  na Mariánském náměstí plného poutníků ,  začala mše,  celebrovaná J.Ex. Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým. Mši koncelebrovali , J. Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas pražský.
Dále Mons. John George Vlazny. emeritní arcibiskup portlanské arcidiecéze , čeští a moravští biskupové.
Sestra Martina Emerlingová z jednoty Orel Sázava, Župa Svatováclavská přenášela prosby.
Mše byla přenášena v přímém přenosu na ČT 2.Před sedícími hosty jsme byli nastoupeni my, Orlové ve slavnostních stejnokrojích a nad hlavami všech se v tento slavnostní den tyčily k nebi orelské prapory.
U lebky sv.  Václava se s veškerou úctou a ctí střídali kolínští skauti br. Džona / Hory/ ,
společně se skauty FSE br. Lukáše Alexy.Po slavnostní mši zazněla na náměstí Československá státní hymna a Svatováclavský chorál.Končí hlavní slavnostní část oslav.Praporečníci se řadí do dvojstupu a s  důstojností jim vlastní se vydávají na závěrečný pochod městem,až k bazilice sv. Václava.Před bazilikou vytvářejí špalír , kterým procházejí kněží nesoucí nosítka s lebkou
sv. Václava.Teto krásný a slunečný den nás všechny opět naplnil novou energií a vírou.
Všichni poutníci, ale i návštěvníci měli pak jedinečnou šanci účasti dalších kulturních programů,
ale i samotné pouti plné různých atrakcí, které zvláště ocenili ti mladší a nejmenší.
Všem zúčastněným patří vřelé a požehnané  díky.
Zdař Bůh !
Olmr Petr, starosta jednoty Orel Kolín.
narodni-sv-pout-2018 (1) narodni-sv-pout-2018 (2) narodni-sv-pout-2018 (3) narodni-sv-pout-2018 (4) narodni-sv-pout-2018 (5) narodni-sv-pout-2018 (7) narodni-sv-pout-2018 (8) narodni-sv-pout-2018 (10) narodni-sv-pout-2018 (12)
narodni-sv-pout-2018 (14) narodni-sv-pout-2018 (15) narodni-sv-pout-2018 (16) narodni-sv-pout-2018 (18) narodni-sv-pout-2018 (19) narodni-sv-pout-2018 (20) narodni-sv-pout-2018 (21) narodni-sv-pout-2018 (22)