28.9.2016 Stará Boleslav.

NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
V tento sváteční den jsme se opět setkali ve Staré Boleslavi,
na místě, které je pokládáno za kolébku české státnosti.Letošní rok se nese ve znamení oslav 700.výročí
narození císaře a krále Karla IV.,jenž byl pokřtěn jménem Václav a za jehož vlády došlo k vyvrcholení svatováclavského kultu ve středověku. Stará Boleslav je místo, umučení našeho národního patrona svatého Václava, který jak říká Kristiánova legenda, jako hvězda ozařuje světlem svých ctností naši vlast a její lid .Letošní svatováclavská pouť se slavila v situaci, která vyvolává
mnoho závažných otázek.Jedna z nejaktualnějších otázek je ta, kam patříme.Sv. Václav je stále s námi, zejména v okamžicích,
kdy je nám nejhůře.Kéž by nám životopis svatého Václava pomohl porozumět historické kontinuitě,bez které nelze najít východisko z naší situace.Uvědomme si , že odpovědnost za tuto naší zemi a odkaz předků
neseme všichni.
Svatý Václave, kníže České země, nedej zahynouti nám,
i budoucím !
/použity archivní materiály/
Olmr petr, starosta.
sv-1 sv-2 sv-3 sv-4 sv-5 sv-6 sv-7 IMG_9282