Národní svatováclavská pouť 2020.
Tak jako již tradičně proběhla ve Staré Boleslavi 28. září Národní svatováclavská pouť.V letošním roce, ale poněkud netradičně za dodržení přísných hygienických podmínek z důvodu pandemie Covid - 19. Hlavním celebrantem mše svaté byl Mons. Jan Graubner,hlavní duchovní vzdělavatel Orla. Ještě před začátkem bohoslužby bylo kardinálu Dominiku Dukovi
uděleno čestné občanství města Stará Boleslav.Národní svatováclavská pouť navazuje na staleté tradice velkých staroboleslavských poutí a je symbolem návratu ke kořenům křesťanství, které od 9. století vystřídalo původní víru Slovanů
na našem území a které pak formovalo národní svébytnost a kulturu českého národa.naše kolínská jednota Orel v letošním roce oslavila 23.září 100 let od založení.Po ukončení bohoslužby následovalo slavnostní žehnání pamětní stuhy , kterou naše jednota obdržela od ústředí Orla.Společně s br. Stanislavem Vejvarem s. Ilonou Klimčákovou jsme vystoupali po schodišti k oltáři.
Bratr Vejvar  přináší prapor a s. Klimčáková pamětní stuhu , se kterou přistoupila před otce kardinála Dominika Duku.
Požádal jsem otce kardinála o požehnání stuhy.Pan kardinál Dominik Duka stuhu požehnal , poděkoval kolínskému Orlu  za činnost  a popřál mnoho požehnaného do dalších let. Následně předstoupil před oltář , kde stuhu zavěsil na žerď kolínského slavnostního praporu.S hrdostí v srdci jsme sestupovali po schodišti pod praporem se znakem jednoty Orel Kolín, jejímž zakládajícím duchovním otcem byl 23.září 1920 Mons.ThDr. Jaroslav Kulač , významný český prelát, kolínský děkan,
svatovítský kanovník , kancléř arcibiskupství a politický vězeň komunistické totality.V roce 1950 byl odsouzen k 17 letům vězení.Kolínští Orlové si připomínají  aktivně jeho odkaz.Na závěr Národní svatováclavské pouti zazněla Česká státní hymna a svatováclavský chorál.
Zapsal Petr Olmr, starosta jednoty Kolín.
Zdař Bůh !
narodni-svatovaclavska-pout-2020 (1) narodni-svatovaclavska-pout-2020 (3) narodni-svatovaclavska-pout-2020 (3) narodni-svatovaclavska-pout-2020 (4) narodni-svatovaclavska-pout-2020 (5) narodni-svatovaclavska-pout-2020 (5) narodni-svatovaclavska-pout-2020 (6) narodni-svatovaclavska-pout-2020 (6) narodni-svatovaclavska-pout-2020 (7)
narodni-svatovaclavska-pout-2020 (7) narodni-svatovaclavska-pout-2020 (8) narodni-svatovaclavska-pout-2020 (9) narodni-svatovaclavska-pout-2020 (10) narodni-svatovaclavska-pout-2020 (11) narodni-svatovaclavska-pout-2020 (12) narodni-svatovaclavska-pout-2020 (13) narodni-svatovaclavska-pout-2020 (14)