Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi 28.září 2019.

V letošním roce doznaly oslavy změn,a to především proto, že jak chrám nanebevzetí Panny Marie, tak bazilika
sv. Václava ve Staré Boleslavi jsou po dobu své rekonstrukce uzavřeny.V sobotu 28.9. proběhly v 7.00 hod. ranní chvály  v děkanské zahradě,kde následovala mše svatá.V 10.00 hod. proběhla tradiční mše  na mariánském náměstí,
celebrovaná apoštolským nunciem v české republice, mons.  Charlesem Danielem Balvem.
My Orlové, župy svatováclavské jsme se zúčastnili.Děkujeme touto cestou našim bratřím z kolínského 84.  oddílu svazových skaut,za jejich příkladnou účast.Od 14.00 hod. se konala v děkanské zahradě modlitba za národ u Palladia země české.
Pro všechny, kteří v tento den přišli , byl připraven bohatý duchovní a kulturní program.
Zdař Bůh !
Olmr Petr , starosta.
narodni-svatovaclavska-pout-2019 (1) narodni-svatovaclavska-pout-2019 (2) narodni-svatovaclavska-pout-2019 (3) narodni-svatovaclavska-pout-2019 (4) narodni-svatovaclavska-pout-2019 (5) narodni-svatovaclavska-pout-2019 (6) narodni-svatovaclavska-pout-2019 (7)