SVATOANNENSKÉ SPORTOVNÍ KLÁNÍ - 2.ročník.
V sobotu ráno o deváté 22.7. 2017 se na kolínském Orláku opět po roce schází parta příznivců tohoto klání.
Na programu byl turnal v nohejbalu, kterého se zúčastnilo šest družstev, oblíbený petangue , ruské kuželky a hra člověče nezlob se ! Ani pěkná přeprška nikoho neodradila od účasti
na tomto dění. Odpolední program pokračoval žehnáním nově zakotveného mola kolínským kaplanem, Georges Mondem. Následovalo pásmo písní a skladeb v podání hudební skupiny br. Nobilise. Odpolední projížďky na pramičkách po Labi a koupel náležitě zpříjemnilo horké odpoledne. Večerní posezení u táboráku za účasti country-folkového hudebního tělesa bylo sladkou tečkou za příemně prožitým dnem.
Olmr Petr, starosta.
Zdař Bůh !
svatoannenske-sportovni-klani-2017 (1) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (2) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (3) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (4) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (5) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (6) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (7) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (8) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (9)
svatoannenske-sportovni-klani-2017 (10) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (11) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (12) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (13) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (14) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (15) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (16) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (17) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (18)
svatoannenske-sportovni-klani-2017 (19) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (20) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (21) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (22) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (23) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (24) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (25) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (26) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (27)
svatoannenske-sportovni-klani-2017 (28) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (29) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (30) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (31) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (32) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (33) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (34) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (35) svatoannenske-sportovni-klani-2017 (36)