Třicet let od kanonizace sv. Anežky
jsme si připomněli  16.11.2019 slavnostní mší, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
která byla dcerou krále Přemysla Otakara I.Příkladem jí byli František a Klára z Assisi,kteří opustili vznešené příbytky svých rodičů a bydleli v klášterech,kde se dělili s chudými o jejich úděl.Anežka chtěla pro své přesvědčení vstoupit do kláštera již dříve,ale pro otcův odpor tak mohla učinit až po jeho smrti  roku 1230.Sv. Anežka založila v Praze klášter klarisek, kde při tomto klášteře by založen menší klášter frantikánů,což vedlo k postavení dvou sousedních kostelů, sv. Františka a sv. Salvátora.Neobyčejný význam tohoto komplexu měla nemocnice, jejíž  špitální bratrstvo povíšil papež Alexandr IV.na řád Křížovníků s červenou hvězdou.Anežka Česká je patronkou Čech, nemocných, chudých a trpících.Odkaz sv. Anežky je zcela aktuální.Musíme si popravdě přiznat, že ne vše se daří.V úvodu mše svaté zazněla kantáta ke sv. Anežce současného hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka.Mši svatou celebroval J.Em.Stanislaw kardinál Dziwisz , emeritní arcibiskup krakowský.Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český udělil Zlaté svtovojtěšské medaile Arcibiskupství pražského PhDr. Václavu Bendovi in memoriam za celoživotní zápas o svobodu církve svého národa,dále mons .Václavu Malému, pomocnému biskupu pražskému, za úsilí o svobodu církve a národa a Ing. Janu Smrčinovi za rozvoj svobodné katolické charity a prohloubení piety lidických obětí.Jako již v minulosti jsme se i my zástupci orelských žup a jednot zúčastnili této významné společenské církevní události , jak ve stejnokrojích s prapory, tak i jako věřící v zástupu občanů v  katedrále.
Zdař Bůh !
Br. Petr Olmr.
sv-anezka-2019 (1) sv-anezka-2019 (2) sv-anezka-2019 (3) sv-anezka-2019 (4) sv-anezka-2019 (5) sv-anezka-2019 (6) sv-anezka-2019 (7) sv-anezka-2019 (8) sv-anezka-2019 (9)