100 LET NAŠÍ REPUBLIKY !

Sestry a bratři !
V letošním roce oslavujeme  100. výročí vzniku republiky.
Rovněž i my ,,Orlové", poukazujeme na kořeny české státnosti spojené
se svatováclavskou úctou v plné šíři našich raných dějin a poukázat tak na  přesah
této tradice do základu československé, či české republiky.
Naše účast na akcích jakými byla pouť ve Staré Boleslavi a v neposlední řadě
i účast na oslavách v Praze na Vítkově 28.10. 2018 je toho důkazem.
Vyhlášení republiky se uskutečnilo u svatováclavského sousoší na Václavském náměstí v Praze
28.10.1918. Všichni si jistě představují, že to byla krásná a radostná událost,
avšak válka ještě pokračovala až do 11.11. téhož roku.Musíme si rovněž připomenout svržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí 3.11.1918.Zajisté to nebyl čin kulturní a ani adekvátní.
V tomto stoletém výročí je nezbytné připomenout i vznik prvních legií v Rusku.
Byly to vojenské útvary sv. Václava a sv. Cyrila a Metoděje.Členy těchto legií byli i Orlové.
Čeští a slovenští katolíci v USA byli nezastupitelnou oporou, vedle zásluh
legionářů prvního odboje pro T.G.M. při vzniku pittsburské a washingtonské deklarace.
Svatý stolec patřil mezi první, kdo uznali Československou republiku.
V neděli 28. října 2018 se rozezněly zvony a motlitby směřovaly k té,
která byla nazvána ,, Palladiem země české".Svatováclavský chorál nám říká, že on a jeho ,, Blaničtí rytíři" nad námi i nadále bdí !
Zdař Bůh !
sto-let-republiky (2) sto-let-republiky (3) sto-let-republiky (1) sto-let-republiky (4) sto-let-republiky (5) sto-let-republiky (6) sto-let-republiky (7) sto-let-republiky (8)