100 let jednoty Orel Kolín.
V letošním roce  jednota Orel Kolín oslavila významné jubileum. 23. 9. 2020 to bylo 100 let od její založení.
Jedním z nejvýraznějších členů ustavující schůze byl ThDr. Jaroslav Kulač,který v té době působil v Kolíně
jako kaplan a duchovní vzdělavatel Orla.V souvislosti se státními zákroky proti
významnějším představitelům katolické církvebyl v létě 1950 zatčen a 2.12. odsouzen na 17 let do vězení, za víru a vlastenectví.
V sobotu 26.9. jsme uspořádali pietní akt v Ratenicích  u Kolína,abychom se poklonili jeho památce a zároveň mu poděkovali za založení orelské jednoty.K jeho hrobu byla položena kytice v národních barvách s textem : Byl blahý čas , kdy Orel rostl a sílil. Díky Vám !

Orel jednota Kolín.
Duchovní slovo a modlitby pronesl P. Vladimír Mikulica.
Takto jsme si připomněli odkaz této významné osobnosti české katolické církve a svého orelského funkcionáře.
Kolínský Orel patřil do roku 1948 k nejsilnějším českým orelským jednotám.Je radostnu skutečností , že Orel v Kolíně dnes opět žije.V duši víru - v paži sílu - v srdci  vlast! ThDr. Jaroslav Kulač se narodil v Ratenicích 29.5.1887.Vysvěcen za kněze 24.2.1912 v Římě.Členem metropolitní kapituly od 6.11. 1932 - 25.8.1970.Zemřel 25.8.1970 v Šestajovicích.Pohřben 28.8.1970 na hřbitově v Ratenicích.Po zakončení pietního aktu jsme se odebrali na kolínský Orlák,kde jsme uspořádali malou duchovní slavnost se zasazením základníhokamene budoucí kapličky a jeho požehnání P. Vladimírem Mikulicou.Modlitby a duchovní zpěvy dodali této události nevšední atmosféru.Budoucí kaplička bude osazena kachly s vyobrazením sv. Anny, patronky kolínské jednoty,sv. Jiří , patronem skautů a s. Václavem , patronem župy svatováclavské.Orelský areál tak bude nejenom sportovním zázemím jednoty,ale také místem k duchovním setkáváním se  v Orlu.Zdař Bůh !
Zapsal : Olmr Petr, starosta jednoty Orel Kolín.
100-let-jednota-kolin (1)-dr.Kulac 100-let-jednota-kolin (2) 100-let-jednota-kolin (3) 100-let-jednota-kolin (4) 100-let-jednota-kolin (5) 100-let-jednota-kolin (6) 100-let-jednota-kolin (7) 100-let-jednota-kolin (8) 100-let-jednota-kolin (9)