Skautskoorelské setkání
V sobotu 24.5.2014 se konalo další tradiční setkání skautů a skautek 1.skautského střediska Kolín na kolínském Orláku s jejich rodiči, přátely a příznivci. Orel jednota Kolín je jedním s podporovatelů skautského hnutí
a ze spoluorganizátorů tohoto dne.Den začal ve 12.00 hod. slavnostním nástupem všech zúčastněných,
vztyčením státní vlajky a zpěvu státní hymny.Po krátkých projevech starosty Orla, vůdce skautského střediska a poděkováním všem , kteří se aktivně podílejí na rozvoji a činnosti pohovořil páter Martin Sklenář o významu skautského slibu.Připlutím orelské kánoe, a předáním olympijského světla začalo sportovní odpoledne, které se skládalo se sedmiboje rozličných disciplín, nohejbalu a fotbálku. V 16.30 hod. následovalo slavnostní zakončení sportovního odpoledne,na které přijali pozvání místostarosta města p. Pospíšil a starosta p. Rakušan. Oběma představitelům města byly předány skautské medaile díků za dlouholetou podporu a přízeň skautingu v Kolíně.
V samotném závěru nástupu pozval starosta kolínské orelské jednoty dospěláky na večerní táborák se živou hudbou,
kterou zajistil bratr, župní starosta, Stanislav Vejvar.Celý sobotní den doprovázela příjemná nálada a spokojenost nad pohodově prožitým dnem.
Zdař Bůh! Olmr Petr, starosta
DSCN0231 DSCN0237 DSCN0238 DSCN0239 DSCN0240 DSCN0241 DSCN0242 DSCN0243 DSCN0244
DSCN0245 DSCN0247 IMG_5957 IMG_5958 IMG_5959 IMG_5961 IMG_5962 IMG_5964 IMG_5967
IMG_5970 IMG_5971 IMG_5972 IMG_5973 IMG_5974 IMG_5975 IMG_5976 IMG_5977 IMG_5978
IMG_5979 IMG_5980 IMG_5981 IMG_5982 IMG_5983 IMG_5984 IMG_5985 IMG_5986 IMG_5987
IMG_5988 IMG_5990 IMG_5994 IMG_5995 IMG_5997 IMG_5998 IMG_6000 IMG_6001 IMG_6004
IMG_6005 IMG_6009 IMG_6012 IMG_6014 IMG_6015 IMG_6016 IMGP2913 IMGP2915 IMGP2919
IMGP2927