Skautské setkání s rodiči na Orláku 2013!
V rámci podpory skautského hnutí umožnila Kolínská jednota Orel setkání skautů a skautek
s jejich rodiči a přáteli. Jednalo se o již tradiční akci pořádanou vždy na počest sv. Jiří, patrona skautů a skautek,
tentokráte v sobotu 27.4.2013. Při slavnostním nástupu přivítal místostarosta kolínského Orla bratr Petr Olmr všechny přítomné a vyzdvihl důležitost tohoto setkání. Zároveň poděkoval všem, kteří se zapojili do úklidu prostor Orlovny
a jejího okolí. V upomínku za příkladnou pomoc místostarosta udělil děkovné listy. Po té symbolicky propůjčil Orlák 1.skautskému středisku. Na stožáru zavlála státní vlajka a slavnostní setkání mohlo začít. Soutěžilo se v různorodých skautských
odbornostech, kde bylo třeba prokázat notnou dávku zkušenosti a umu.Na zapůjčeném hřišti od házenkářů se odehrál fotbálek. Pro všechny návštěvníky byl na posilněnou připraven chutný gulášek a později plátek grilovaného masa na roštu. Pro dobrou náladu, byla možnost si za doprovodu kytaristů zapět několik písní. Počasí bylo toho dne klidné a slunečné. Všichni jsme společně prožili pěkný den a v podvečerních hodinách spokojeně odcházeli do svých domovů.
Tak zase za rok! Zdař Bůh!
P4270200 P4270201 P4270202 P4270203 P4270204 P4270205 P4270207 P4270208 P4270209
P4270210 P5180213 P5180215 P5180216 P5180217 P5180218 P5180219 P5180220 P5180221
P5180222 DSCF9614 DSCF9561 DSCF9618 DSCF9562 DSCF9625