Dub ,,Jan" na Kmochově ostrově!
Ve čtvrtek 25. července 2013 se v odpoledních hodinách schází parta sester a bratří v zadní části Kmochova ostrova,
aby společnými silami pomohli bratru Janovi zasadit doubek, kterým byl obdarován,k jeho významnému životnímu jubileu.Po vyhloubení patřičně hluboké jámy je strom usazen a zalit vodou z hlubinného vrtu, aby měl zdravý růst.Poté byla přihrnuta zbylá zemina a dub zalit důkladněji. Bylo jej ještě třeba ukotvit ke kůlům. aby odolal i silnějšímu povětří. Tak ,,Jene" jen vzhůru k oblakům a pohlížej na svět ze své spanilé výše!
Na závěr byl proveden křest důkladného prolití, tak Zdař Bůh!
1_Fotografie1699 Fotografie1692 Fotografie1693 Fotografie1694 Fotografie1695 Fotografie1696 Fotografie1697 Fotografie1698 Fotografie1700
Fotografie1701 Fotografie1702 Fotografie1703 Fotografie1704