Výlet do prokopského údolí !
Je 4.6. 2016 ráno a scházíme se ve vestibulu pražského hl. nádraží.
Po chvilce odcházíme na perón k vlaku, směr Smíchov a následně přesedáme na spoj směr Praha - Řeporyje , odkud následně vyrážíme již po vlastních po modré. Cesta ubíhá k naší spokojenosti pohodově a sluníčko nám rovněž přeje. Trasu doplňují informační tabule , na kterých jsou pěkně popsaná místa, kde se právě nacházíme. Z nich se dozvídáme, že kráčíme po dně moře. Máme možnost vidět, bývalé lomy, krásy přírody a spousty kvetoucích rostlin. Před jedním z lomů se zastavujeme a rozbalujeme svačinu. Na dně strže je vidět tábořiště. Pokouším se vžít do dávných časů, kdy tato zákoutí navštěvoval Jaroslav Foglar / Jestřáb / se svým chlapeckým oddílem. Po chvilce odpočinku opět pokračujeme v chůzi. Po pravé straně je železniční trať. Přicházíme do Holyně. Za místním nádražíčkem přecházíme mostek přes říčku a stoupáme pěšinou vzhůru.
Před námi se opět otevírá krajina s údolím, kde vede cyklostezka. Přicházíme k jezeru v kotlině, nádherné místo.
Pak už se cesta svažuje až do městské části Praha - Hlubočepy. Ještě uděláme malé zastavení v hospůdce - Chýše jedová,
a pak už kráčíme k žel. stanici. Po chvilce přijede motorák, my nastupujeme odjíždíme na pražské Hlavní nádraží, kde naše výprava končí.
Tak zase příště, Olmr Petr, starosta.
Zdař Bůh !

prokopske-udoli prokopske-udoli (1) prokopske-udoli (2) prokopske-udoli (3) prokopske-udoli (3-1) prokopske-udoli (4) prokopske-udoli (5) prokopske-udoli (5-1) prokopske-udoli (6)
prokopske-udoli (7) prokopske-udoli (7-1) prokopske-udoli (7-2) prokopske-udoli (7-3) prokopske-udoli (8) prokopske-udoli (9) prokopske-udoli (10) prokopske-udoli (11) prokopske-udoli (12)
prokopske-udoli (13) prokopske-udoli (14) prokopske-udoli (15) prokopske-udoli (16) prokopske-udoli (17) prokopske-udoli (18) prokopske-udoli (19) prokopske-udoli (20) prokopske-udoli (21)