Pracovní ,,aktiv" 3.2.2017.
Je krásný, zimní, únorový pátek, krátce po třinácté hodině odpolední.
Přijíždíme společně s Evou do zasněženého Kolína, abychom
připravili ,,Orlák" na dnešní podvečerní pracovní schůzku.
Je nutno poklidit a zatopit, tak aby byla klubovna na sedmnáctou hodinu příjemně vytopena a jednání probíhalo v příjemné domácí atmosféře. Společně s námi přichází br. Petr Vinčálek, který se ujímá funkce topiče. Vše probíhá podle plánu a na zahájení je vše připraveno. Bratr Jan s br. Jiřím zajišťují občerstvení, no jak praví klasik, s plným žaludkem se zlepší nálada a mozkové buňky se lépe otáčí. Zahujeme jednáni, plánů je mnoho, avšak je třeba určit priority a jejich následné pořadí. Br. Jan se následně ujímá slova a seznamuje nás s výsledkem hospodaření a s nutností přechodu na podvojné účetnictví. Z desek vyjímá folii ve které je zataven článek z kolínského Presu - ,,Orlové chystají molo na Labi."Je to výborná prezentace naší jednoty a zároveň nástin činnosti pro rok 2017.Mezi dalším a nezbytným usnesením je shoda o vzájemném projednávání a schvalováním zásadních rozhodnutí, jak organizačních, tak části týkající se rekonstrukčních prací.Mezi hlavní části programu pro rok 2017 bylo stanoveno :
Natření a ukotvení mola, spojené se zahájením provozu.
Dokončovací práce na hl. budově před koloudací.
Zahájení rekonstrukce zadní budovy.
JIž tradiční ,,Vynášení Moreny" - 2.dubna
Blahoslavená neděle - 30.dubna
Svatoanennské sportovní klání - 2.ročník,- 22.července
Tolik základní nástin činnosti pro letošní rok.
Pro doplnění vhodně doplnit pěkným výletem.
Pokud by se někdo z Vás ujal této milé povinnosti a nějaký
výšlap připravil, bylo by mu to jen ke cti. Předem děkuji.
Sestry a bratři, čeká nás opět náročný rok, ale neklesejme
na mysli, každá pomoc, byť jen morální je důležitá.
Zdař Bůh, Olmr Petr, strarosta jednoty.
16711505_733607863467417_3209014714261151836_n 16730677_733608133467390_3988518328960238364_n