Pokus o obnovu Čs. Orla v r. 1968
Další příležitost pro obnovu činnosti Čs. Orla se naskytla v r. 1968. Podle vzpomínek br. Al. Večeře sešli se začátkem února 1968 bratři: Koukal, Morávek, Levíček, Šafář, Pospíšil, Drahovzal, Večeřa, Slavotínek, aj. Br. Morávek a spol. vypracovali zásady ideové činnosti, br. Večeřa a spol. vypracovali nové stanovy, které měly odpovídat zákonu 68/51 Sb. a předložili je ministerstvu vnitra. To si vyžádalo posudek ČSTV, který byl pro existenci Orla, ale bez tělovýchovy. Stanovy byly v tom smyslu přepracovány a znovu poslány na ministerstvo. ČSTV pozval zástupce Orla na jednání do Prahy. Jednání 14. srpna 1968 bylo na dobré cestě, stanovy na ministerstvu, asi ve 100 jednotách probíhala snaha o 3. obnovu Orla. 21. srpna 1968 - za týden pojednání s ČSTV přišli sověti a spolu s armádami Varšavské smlouvy okupovali naši republiku. To byl definitivní konec snahy o obnovu Orla.
V době od 1949 do 1965 vyzvalo bývalé funkcionáře Muzeum tělovýchovy v Praze o věnování krojů, praporů apod. Kroje věnovali JUDr. Tomášek a PhDr. Slavotínek, byly poslány plakáty aj. památky. Dr. Šrámek, pokladník Orla, uschoval peníze, které věnovali naši bratři, až do své smrti. Bylo to částka 4.700,- Kč., kterých bylo použito při 3. obnově Orla v r. 1989 - 1990. Ta začala schůzkou bývalých funkcionářů 13. prosince 1989 a byla ukončena Manifestačním sjezdem Čs. Orla 30. června 1990 - po 42 letech nesvobody a pronásledování komunistickým totalitním režimem.