Orlové na Strahově!
Je neděle 6.10.2013 a okolo 11.00 hod. dopoledne se schází skupinka členů orelské jednoty v hale
kolínského nádraží. Přijali jsme pozvání od bratra Gabriela k návštěvě Strahovského kláštera.
Rychlíkem přijíždíme do Prahy a postupně se tramvajemi č. 9 a 22 dopravujeme na Pohořelec, odkud pak přecházíme do areálu Strahovského kláštera, kde máme domluven sraz s bratrem řeholníkem.Po chvilce čekání se objevuje usměvavá tvář bratra Gabriela, který nás všechny srdečně přivítal v sále knihovny.Postupně nás provází filozofickým a teologickým sálem. Provedl nás bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, včetně kaplí.Měli jsme možnost vstoupit i do kaple sv. Norberta, zakladatele premonstrátského řádu. Naše kroky dále vedly vnitřním uzavřeným nádvořím, v jehož středu je klášterní jezírko. Vstupujeme do sálu se soudobým modelem Strahovského kláštera zhotoveným v měřítku 1:100 Stanislavem Vrškou z Třebíče. Dále následuje sál bývalého klášterního cellaria s expozicí věnovanou zakladateli premonstrátského řádu, sv. Norbertovi.
Poslední součástí prohlídky kláštera je Strahovská obrazárna. Zde je možnost spatřit skutečné skvosty uměleckých
děl, v čele s obrazem Strahovské Madony z roku 1340 od mistra všebrodského cyklu.Prohlídka byla doprovázena odborným výkladem bratra Gabriela, za což mu patří vřelé ,,díky"!Loučíme se s bratrem řeholníkem a pomalu přecházíme parkem do klášterní restaurace, na chvilku odpočinku a ochutnávku lahodného pivního moku, zdejší speciality.Počasí nám přálo po celý den, proto jsme se rozhodli pro návrat na hlavní vlakové nádraží pěšky.Sestupujeme do Nerudovi ulice, na Malostranské náměstí, kráčíme přes Karlův most, a pochvíli se ocitámepřed Orlojem na Staroměstském náměstí. Odtud pak Celetnou ulicí Prašnou bránou do Jindřišské ulice.V místní pizzérii povečeříme a pak odcházíme na vlakové nádraží, a odtud do svých domovů.
Tak Zdař Bůh! A zase příště!
Fotografie1920 Fotografie1921 Fotografie1922 Fotografie1924 Fotografie1925 Fotografie1926 Fotografie1928 P1070691 P1070694
P1070695 P1070696 P1070697 P1070701 P1070702 P1070703 P1070706 P1070707 P1070711
P1070712 P1070713 P1070714 P1070715 P1070717 P1070719 P1070720 P1070721 P1070722
P1070723 P1070726 P1070727 P1070729 P1070731 P1070732 P1070733 P1070734 P1070735
P1070738 P1070741 P1070742 P1070744 P1070745 P1070747 P1070748 P1070749 P1070750
P1070754