Noc kostelů
Je podvečer 24.5.2013 usedám společně s Evou do auta a zakrátko již míříme na Gruntu.
Dnes je totiž ,,Noc Kostelů", a to je příležitost shlédnout místa, která jsou jinak během roku veřejnosti nepřístupná.
Na Gruntě si vyposlechneme mini koncert, prohlédneme kostel a posléze odjíždíme do Kutné Hory,
abychom tam navštívili tamní kostely . Postupně jsme prošli kostel sv. Jakuba, chrám sv. Barbory , kde jsme měli možnost vystoupat, až k samotným píšťalám varhan a zaposlouchat se do nádherných tónů.Dále jsme navštívili klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně a kostel Jana Nepomuckého.Po setmění byl chrám sv. Barbory barevně nasvěcován.
Na samý závěr večera jsme ještě navštívili katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci.
Byl to krásný večer s hlubokými duševními prožitky.
Zdař Bůh! Petr Olmr, místostarosta
1_Fotografie1465 1_Fotografie1466 1_Fotografie1467 1_Fotografie1468 1_Fotografie1469 1_Fotografie1470 1_Fotografie1471 1_Fotografie1473 2_Fotografie1472
2_Fotografie1474 Fotografie1475 Fotografie1476 Fotografie1477 Fotografie1480 Fotografie1481 Fotografie1482 Fotografie1483 Fotografie1484
Fotografie1487 Fotografie1488 Fotografie1489 Fotografie1490 Fotografie1491 Fotografie1492 Fotografie1493 Fotografie1494 Fotografie1495
Fotografie1496 Fotografie1497