Výšlap z Říčan na Vyžlovku!
V pondělí 15.7. 2013 mě navštívil bratr Petr Vinčálek, abychom společně vyrazili na výšlap z Říčan na Vyžlovku a zpět.
Obtěžkáni batůžky s potřebnou svačinou a pitím na celý den jsme se v ranních hodinách vydali na cestu.
Naše kroky vedly přes obec Světice, Tehov a dále lesem do Svojetic. U místní hájenky jsme chvíli pozorovali
ladný poklus koní zdejšího farmáře. Dále jsme procházeli voděradskými bučinami až k rybníku v Černých Voděradech.
Zde jsme posvačili a odpočívali. Ve chvílích odpočinku jsme hodnotili uplynulou cestu a plánovali možnosti
dalších orelských turistických výprav.Zde padl i návrh na budoucí web naší jednoty. Po chvilce vzájemné výměny názorů jsme opět vyšli na cestu.Mířili jsme do blízkých Jevan a posléze do obce Vyžlovka.Zde jsme vystoupali na rozhlednu, pozorovali okolí a nahlíželi do dálek.Neodolali jsme a navštívili zdejší pizzerii. Po nabrání potřebné energie, jsme se vydali na zpáteční cestu.
Do Říčan jsme dorazili v pozdních odpoledních hodinách. Byl to pěkný výlet provoněný přírodou a sluncem.
Zdař Bůh! Olmr Petr, místostarosta
Fotografie1654 Fotografie1655 Fotografie1656 Fotografie1657 Fotografie1658 Fotografie1659 Fotografie1660 Fotografie1661 Fotografie1662
Fotografie1663 Fotografie1664 Fotografie1665 IMGP2699 Fotografie1666 Fotografie1667 Fotografie1668 Fotografie1669 Fotografie1670
Fotografie1671 Fotografie1673 Fotografie1675 Fotografie1676 Fotografie1677 Fotografie1678 Fotografie1680 Fotografie1681 Fotografie1682
Fotografie1683 Fotografie1684 Fotografie1685 Fotografie1686