Kolínskou drážkou do Býchor !
V sobotu 19. září se scházíme společně se skauty z 84. oddílu na kolínském náměstí u kašny. Je krásné prosluněné ráno, které přímo vyzývá k výletu. Po půl deváté se loučíme s bratrem Džonem a vyrážíme na cestu.
Naše kroky směřují na nádražíčko v Sendražicích odkud v 9.45hod. odjíždí dieslový vláček do Býchor. Na nádraží prohlížíme přistavenou soupravu a nahlížíme do depa v zadní části areálu. Přichází paní výpravčí a po hvizdu
píšťalky zvedá plácačku . Vláček se dává do pohybu, máváme okolí a s veselou vyhlídkou sobotního dne se necháváme unášet jedoucí mašinkou. Po projížďce nás vítá stanice Býchory.Souprava se obrací a vyráží zpět. Houfujeme se na polní cestě a následně vyrážíme po žluté značce. Čeká nás projít lesem na Včelín, následně do obce Tři Dvory, dále k Labi a pak podle vodního toku do Kolína.Po pár kilometrech chůze odpočíváme na louce. Hoši hrají různé pohybové hry . Po občerstvení pokračujeme v chůzi, chlapci sbírají rostliny a listy stromů do herbáře. Vítají nás Tři Dvory, po chvilce přicházíme na místní koupaliště. Kilometry chůze jsou již na některých účastnících znát a v poloze ležmo si užívají odpočinku. Bratr Martin si v družném kolečku vypráví s chlapci a někteří nenechavci hledají kamínky na vodní žabky.Vše jednou končí a v tom případě i naše lenošení. Naše psí společnice Ája s Ťapinou a Bára nás vedou vpřed. Obcházíme koupaliště a po prašné cestě přicházíme k Labi. Kráčíme podle vody a cestou se zdravíme s rybáři.Pár kilometrů před cílem si prohlížíme molo, které patří kolínským Poutníkům. Na jejich přístavní klubovně je živo. Po chvilce nás již svým komínem zdraví elektrárna. Podcházíme most a po cyklostezce se pomalu blížíme k Orláku, kde nás vzápětí s úsměvem na tváři vítá bratr Džon s Vlastou. Na prostranství Orláku hoří ohníček a bráškové si opékají špekáčky. Nezdravá dobrota plní žaludky a všichni jsou spokojeni.Dospěláci vytahují z loděnice pramici a odnášejí ji k vodě. Pomalu je spuštěna a usedáme. Zdoláváme vodní tok a spokojeně si vychutnáváme okolí. Po chvilce obracíme a přirážíme ke břehu.Krátce před pátou odpolední je nástup a pokřiky Vlků a Lumíků je den zakončen.Tak zas jeden úspěšný den, který měl smysl !Tak zase příště, sestry, bratři a bráškové.
Zdař Bůh !
Zapsal Petr Olmr, starosta.

bychory-kolin-1 bychory-kolin-2 bychory-kolin-3 bychory-kolin-4 bychory-kolin-5 bychory-kolin-6 bychory-kolin-7 bychory-kolin-8 bychory-kolin-9
bychory-kolin-10 bychory-kolin-11 bychory-kolin-12 bychory-kolin-13 bychory-kolin-14 bychory-kolin-15