Dne 20. dubna se naplnila touha , kdy se opravdový kněz a pastýř , primas český , arcibiskup pražský,kardinál Josef Beran,  mohl vrátit do rodné země a do své katedrály. Jeho ostatky byly letecky dopraveny do ČR a den předtím byly vyzdviženy ze svatopetrské baziliky ve Vatikánu, kde bude na trvalou památku zřízena pamětní deska.
Dne 21. dubna byla sloužena mše, kterou sloužil arcibiskup kardinál Dominik Duka, při které byla vystavena lebka mučedníka sv. Vojtěcha. Před samotným procesím, které vyšlo v 10.00 hod. od baziliky Panny Marie na Strahově
se mohli všichni přítomní poklonit památce kardinála Josefa Berana.
Procesí  s ostatky tohoto statečného muže kráčelo přes Pohořelec , Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí.V čele kráčeli skauti a Orlové s prapory, náš kolínský měl významnou a čestnou premiéru.
Rakev byla vezena na pohřebním vozem tažené  šestispřežím  starokladrubských vraníků. Do katedrály sv. Víta
ji vnesli bohoslovci. Během mše byla připomenuta událost z června 1949 , kdy sloužil Beran poslední bohoslužbu
v katedrále před zatčením STB. Komunistické bezpečnostní složky tehdy beprecedentně přerušily
důstojný průběh bohoslužby a kardinál Josef Beran musel být bohoslovci eskortován do arcibiskupského paláce.
Tehdy bohoslovci chránili kardinála vlastním těly. Byl jediným Čechem jehož tělo bylo po smrti pohřbeno
po boku papežů v kryptě chrámu sv. Petra.
Při vystavení ostatků v rakvi v katedrále  sv. Víta ,  Orlové a skauti,  střídavě drželi čestnou stráž.
23. dubna byla rakev s ostatky kardinála Josefa Berana a někdejšího pražského arcibiskupa a politického vězně
dvou totalitních režimů uložena do sarkofágu v katedrále . Ostatky jsou uloženy v kapli Bartoňů z Dobenína, jíž se také
říká kaple sv. Anežky.
Zapsal Olmr Petr, starosta
.
josef-beran (1) josef-beran (2) josef-beran (3) josef-beran (4) josef-beran (5) josef-beran (6) josef-beran (7) josef-beran (8) josef-beran (9)
josef-beran (10) josef-beran (11) josef-beran (12) josef-beran (13) josef-beran (14) josef-beran (15) josef-beran (16) josef-beran (17) josef-beran (18)