Obnovovací schůze
Přešel leden a sníh se dal na ústup, psal se 8. únor 2013.
Na 19. hodinu večerní byla svolána výroční orelská schůze, na které bylo schváleno přijetí
nových členů. Za starostku byla zvolena sestra Jana Hulíková, za místostarostu bratr Petr Olmr
a sekretářem sestra Eva Olmrová. Kolínská jednota měla od toho dne deset členů.
Za hlavní náplň jednoty byla zvolena turistika. Po dlouhých letech se podařilo obnovit aktivní činnost orelstva v Kolíně.
Pokračují práce na úklidu okolí Orlovny, hrabání listí a pálení roští.
Na řadu přišlo i rozřezání vykácených dřevin na palivo. Zasloužená chvilka odpočinku u ohníčku, je již neměnným rituálem.
08102011085 Fotografie1029 Fotografie1030 Fotografie1031 Fotografie1032 Fotografie1033 Fotografie1034 Fotografie1170 Fotografie1171
Fotografie1172 Fotografie1173 Fotografie1174 Fotografie1175 Fotografie1177 Fotografie1178 Fotografie1179 Fotografie1180 Fotografie1181
Fotografie1182
Máme vodovod!
Ve dnech 30.3. - 4.4.2013 byl svépomocně zprovozněn vodovod.Výkopové práce byly zajištěny ze strany orelstva a samotné instalatérské práce provedl zručný řemeslník.Po montáži vodovodu byly nainstalovány i odpady.Byla zadána zakázka na usazení odpadové jímky.
Na Orláku konečně začala téct pitná voda.

Fotografie1272 Fotografie1337 Fotografie1458
Veverky na Orláku!
Orelský prapor opět vlaje!Je sobota 13. dubna 2013 a úklid po zimě pokračuje.Tentokráte na Orlák zavítaly Veverky, skautky 1. střediska Kolín.Přišli také přiložit ruce k dílu. S veselým švitořením se chopily nářadí a započaly s úklidem okolí Orlovny.Hrábě a motyky se zaryly do terénu. Práce se jim dařila a po poledni byl vidět nemalý kus odvedené práce.Vyřezané větve a vykopané kořeny skončily na ohništi. Ještě společné foto a zase někdy příště.
Fotografie1176 fotografie1268_001 Fotografie1269 Fotografie1270 Fotografie1332 Fotografie1333 Fotografie1336 Fotografie1338
Podlahy !
Bratru Janovi se podařilo zajistit sponzora, který nám nechal udělat betonové podlahy.Ve dnech 12.- 14.4.2013 se na Orlovnu dostavili páni betonáři a zakrátko po nich přijelo nákladní auto s betonem. Řemeslníci se postavili čelem k dílu a pod jejich rukama kousek po kousku, mizel podkladový písek,který začínal překrývat podlahový beton. Mezitím nás v Kolíně navštívil i náš župní starosta, bratr PhDr. Stanislav Vejvar, který velmi kladně ohodnotil přístup naší jednoty, s jakým jsme se postavili k rekonstrukci Orlovny. Ze zbylého betonu se u vstupního schodiště zbudoval plácek na odstavení kol. Během tohoto víkendu tedy zaznamenala Orlovna další změnu, konečně přibyly tolik očekávané podlahy.Během soboty se ještě dostavil architekt, aby zaměřil budovu a mohl vyhotovit plány rekonstrukce objektu.
Fotografie1334 Fotografie1335 Fotografie1339 Fotografie1341 Fotografie1342 Fotografie1343 Fotografie1344 IMG_5757 IMG_5758
IMG_5759 IMG_5760 IMG_5761 IMG_5762 IMG_5841 IMG_5756
Odpadní jímka
V následujících dnech po zhotovení podlah přijel bagr a vyhloubil jámu, do které byla usazena kalová jímka.
Šikovný instalatér připojil odpadovou trubku a nádrž byla připravena k vlastnímu užívání.Pak už zbývalo jen usadit zákrytnou skruž, opatřit ji víky a upravit okolí.Jímka byla na svém místě. Byla splněna další etapa rekonstrukce.

112-cov-5 Fotografie1345 Fotografie1346 Fotografie1459 Fotografie1460 IMG_5753
943514_185678501593692_325657246_n Fotografie1499 Fotografie1615 Fotografie1616 Fotografie1618 Fotografie1619 Fotografie1620 Fotografie1621 Fotografie1635
O víkendu 8 - 9.6. 2013 začala další etapa rekonstrukce.
Tentokráte se jednalo o vestavbu oken do budoucích místnůstek sociálního zařízení a  posléze v následujících dnech usazení dveřních zárubní s vyzděním nových příček.Na fotografiích je vidět Pavel Řehák a jeho el. kladivo, se kterým vytvořil otvory pro nová okna,které zedník osadil a zazdil, dále pak bratr místostarosta jak připravuje budoucí okna. Bylo je třeba zbavit starého laku a natřít ochranným nátěrem. Po ukončení těchto prací byla usazena i záchodová místa,tak aby WC mohlo sloužit návštěvníkům Orlovny. Vše ještě doladil bratr Jan, provedl parkovou úpravu okolí Orlovny.
Zabezpečení objektu!
Poslední brigáda loňského roku na Orláku se nesla ve znamení nutnosti.
Navštívili nás nezvaní hosté a za pomoci násilí vnikli do objektu.Byla vylomena okenice, rozbito okno a odcizeny pro nás tak důležité věci, jako byla kárka a vodovodní baterie připravené k instalaci.Bylo třeba jednat a nic neodkládat. Rozhodnutí zaznělo jednoznačně, bylo nutné sehnat potřebný materiál a vyrobit ochranné mříže, které by pro příště chránily Orlovnu před podobnými nájezdy.První prosincový víkend roku 2013 mohou práce na zabezpečení začít.Za vydatné pomoci bratra Sukdoláka a Řeháka začínáme s výrobou mříží a jejich následným osazováním před každé okno a vstupní dveře. Sedmého prosince jsou stávající vstupy zajištěny. Děkuji bratru Pavlovi a Václavovi za jejich aktivní pomoc!
Olmr Petr, místostarosta. Zdař Bůh!
2013-12-07-128 2013-12-07-129 2013-12-07-130 537284_459981927447372_1071405829_n