Sestry a bratři !
V minulém týdnu a v sobotu 11.3.2017 byli provedeny výkopové práce a uložen nový rozvod pitné vody do zadní budovy.
O víkendu 18.-19.3.17 budou provedeny vnitřní rozvody vody tamtéž. Bude připraven nový el. rozvod a učiněny přípravné zednické práce.Bylo vyčištěno a uklizeno stávající ohniště,které je tímto zrušeno ! Nové ohniště a kout k posezení budezbudován v rohovém prostoru a reálu, stranou od akátového pařezu.Po následném vyklizení tohoto prostoru a odebrání cihel, které budou použity na výstavbu nové štítové zdi zadní budovi,bude možno toto posezení zbudovat. Vznikne zde řízené ohniště s posezením na lavičkách.V prvním dubnovém týdnu bude realizován odborný prořez stromů.Samotný úklid a pohrabání uvnitř areálu,bych proto ponechalaž po vykonání těchto prací.Bratry skauty bych touto cestou požádal o možný úklid a pohrabánítrávy vně areálu a následný výběr místa pro ,,TOTEM" přátelství,/viz. foto/, který přiveze br. Kyjovský.
Děkuji všem !
Zdař Bůh!
Olmr Petr.
bud-orl2017 bud-orl2017(1) bud-orl2017(2) bud-orl2017(3) bud-orl2017(4)
Rekonstrukce zadní budovy POKRAČUJE !
O minulém víkendu opět oddíl rekreačního nohejbalu přiložil ruku k dílu a opět pokračovali v rekonstrukčních pracech. Tentokráte došlo k dokončení rozvodu vody, elektřiny, vybourání nevyhovující příčky a betonového koryta.Místnost pro vodácké potřeby a oddílové příslušenství byla poklizena a přebytečné věci, které patří bývalému nájemci byli přestěhovány do přístavku, který bude mít Vydra v Nájmu. Vše je tak připraveno k zednickým pracem, které již brzy začnou, zhotovením nové štítoví zdi na jižní straně objektu..
Díky za Vaše dílo bratři !
orlovna-uprava(1) orlovna-uprava(2) orlovna-uprava(3) orlovna-uprava(4) orlovna-uprava
Parkové a terénní úpravy.
-----------------------------------
V posledním březnovém týdnu navštívila Orlák odborná firma, která provedla jarní prořez stromů a zajistila tak odstranění suchých a rizikových větví.
Dále přijela těžká technika, za účelem nezbytných terenních úprav v zadní části areálu.Vzniklo zde místo, kde bude možno zbudovat místo k společnému posezení v klidové zóně.
Zajistil br. Kyjovský, děkuji.
Olmr Petr.
17457369_760718147423055_3334970962941962652_n 17626416_760718404089696_8803616367363668772_n 17629605_760718547423015_5651843670909401788_n 17629791_760718507423019_4021659006539438573_n
Rekonstrukce sportovní základny !
Během uplynulých dvou víkendů proběhla další část z etapy rekonstrukce zdevastované zadní budovy, která bude sloužit jako základnaletních sportovních aktivit /ZÁLESA/.Byla nově vyzděna štítová sťena v zadní části,udělány el.rozvody, nově olaťována střechaa připravena tak na novou krytinu.Nehezké luxvery vybourány a nahrazeny okny.Orlák se posouvá správným směrema dostává svou původní tvář.Kdo přijde na výroční schůzi v neděli,bude moci posoudit.
Jen tak dál!
18118486_775568729271330_3739522788268213390_n 18194072_775568562604680_4555531587874087412_n 20170401_132357 20170401_132429 20170408_133424 20170408_133450 20170408_133453
 
Proměny Orláku.
Jak je patrně vidět na první pohledna Orláku probíhá čilý stavební ruch.Tentokráte jsou práce zaměřeny na celkovou opravu střechy zadní budovy.U vlajkoklády přibyla vyřezávaná symbolika přátelstvía rovněž je připojeno několik fotografií z nátěrových pracína budoucím molu
18485995_786460831515453_1016630546218484689_n 18486027_786460974848772_7741789024227162947_n 18486065_786460611515475_2906928375500289842_n 18486187_786461028182100_6459591316844016118_n 18527770_786459881515548_1010829083897224921_n 18527890_786460648182138_8516147105134128600_n 18556046_786461134848756_4768768540277928421_n orlovna-uprava

Práce úspěšně pokračují
O minulém víkendu a v průběhu týdne,
opět několik statečných a odhodlaných přiložilo své ruce k dílu.Jak je vidět v náhledu na snímcích, bratři nohejbalisté dokončují střechu, můžeme nahlédnout do kuchyňky a klubového zázemí letních sportů. Byli opět provedeny nátěry
mola,vyklizen sklep a zahájeny teréní úpravy rohové části pozemku , kde vznikne tolik potřebné místo pro posezení u táboráku a debatování. Na hranici pozemku jsme umístili klec na několik kubíků palivového dřeva. Mistr elektrikářský P. Řehák nainstaloval potřebný hromosvod a provedl el. revize.Rovněž mistr kominický pan Michl přidal svou revizní zprávu,
vše tak potřebné ke koloudaci, která proběhla v pátek 2.6. 2017. Po odstarnění drobných závad konečně obdržíme kulaté razítko od stavebního úřadu. Jako bonus můžete spatřit novou pramici, která bude slavnostně spuštěna při křtu našeho mola, prozatím odpočívá v suchém doku.Veliké bratrské díky patří rodičům a skautům, kteří byli o minulém víkendu nápomocni, dále Pavlu Řehákovi, Václavu Sukdolákovi, Petru Šárovcovi a Br. Janu Kyjovskému a klubu rekreačního nohejbalu, všem za obětavé pracovní nasazení.
Děkuji, Olmr Petr, starosta kolínské jednoty Orel.
,
18740483_794336227394580_1155023972339920347_n 18766043_794336137394589_959114838541989659_n 18813581_794336040727932_923669957754708826_n 18813685_794336177394585_2501815741137912394_n 18835981_794335934061276_8640764891561507893_n 18838986_794335894061280_6724102192579165190_n 18882013_794335804061289_1808739085659465180_n 18892991_794336014061268_4594906292706829564_n 18893046_794336204061249_3115914999350185061_n
Podzimní brigáda na Orláku !
Během sobotní brigády konané 30.9.2017 se podařila  na nově vytvořenou keramickou podkladovou desku
usadit  keramická kamna, uklidit dřevo do připravených kovových rámů u prostoru pro ohniště,
a co nejdůležitější - uklidil se a zreorganizoval sklad v zadní budově, který po úklidu již dlouho volal.
Všem kteří se zapojili do prací děkuji !
Olmr Petr, starosta.
IMAG2529 IMAG2530
Na sv. Martina....
11.11.2017 jsme oslavili nejenom přípitkem v 11.11.hod.,
ale hlavně prací. Využili jsme překrásné sobotní počasí
k poslední letošní brigádě, jelikož se nám o té poslední vše nepodařilo udělat. Na řadu přišli dodělávky ve skladové části
zadního objektu, jako bylo nezbytné přepažení a montáž držáků lodí, což se podařilo a pramice jsou již na svém místě.
Rovněž se rozvezl zbytek hlíny a uklidil nějaký ten zbylý nepořádek. Na řadu přišel také úklid a pohrabání spadaného listí, na čemž se aktivně podílelo několik skautů z oddílubr Hory. Bratr Šárovec dodal jedličku, kterou za vedení br. Řeháka skauti zasadily v zadní části. O strom ,, Přání " /vánoční"/, se hoši budou starat,v rámci své oddílové činnosti, tak, aby dělal radost všem. Děkuji zúčastněným a těším se na akce příští , nejen pracovní, blíží se Advent a tím i plánovaný společný výlet.
Olmr Petr, starosta
11.11.2017-brigada (1) 11.11.2017-brigada (2) 11.11.2017-brigada (3) 11.11.2017-brigada (4) 11.11.2017-brigada (5) 11.11.2017-brigada (6) 11.11.2017-brigada (7) 11.11.2017-brigada (8)
Likvidace polomu !
Pár dnů před vánočními svátky se kolínskými ,,Borkami" prohnal vítr,který vykácel pár stromů.
Rychlé zajištění těžebního povolení od města a včasný nástup rychlé roty z našich řad, umožnilo nařezání a přepravu dřeva na Orlák .Stalo se tak 26.12.2017.Jak víme dřeva na topení není nikdy dost.
Díky.Olmr Petr, starosta
likvidace-polomu (1) likvidace-polomu (2) likvidace-polomu (3) likvidace-polomu (4) likvidace-polomu (5) likvidace-polomu (6) likvidace-polomu (7) likvidace-polomu (8) likvidace-polomu (9)