112 let Orla,
Orelská děkovná pouť.

Dne 18. června 2021 se v Praze konala děkovná pouť k založení Orla před 112 lety.
Orel tak výrazně prezentoval svůj památný spolkový den.
Nejprve se konal pietní akt u   kostela Cyrila a Metoděje v Resslově  ulici,
v místě posledního boje čs. zahraničních vojáků,
kteří v roce 1942 v okupované Praze provedli atentát na R. Heydricha.
Byl to Jan Kubiš,  Jozef Gabčík, Jozef Valčík a Josef Bublík.
kteří byli rovněž členy Orla.
V 18.00 hod. se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konala mše za 112 let Orla.
S prosbou a požehnáním do dalších let mši svatou celebroval Msgre. Milan Hanuš,
děkan kolegiálni  kapituly  na Hradě pražském.Orelští praporečníci zaujali významná místa na stupních pod oltářem.
Na závěr bohoslužby zazněl starobylým dómem chorál ,, Ó zdroji pravdy".
Orelské poutníky vedl br. starosta Stanislav Juránek.
Z katedrály jsme se poutním procesí vydali k Panně Marii z exilu na Strahov,
kde nás uvítal zástupce premonstránské kanonie a kde jsme děkovnou pouť zakončili.

Zapsal br. Petr Olmr.
Orelské prapory nad Domažlicemi !
Ve dnech 14. - 15.srpna se v Domažlicích konala tradiční svatovavřinecká pouť a chodské slavnosti.
Tato významná pouť u kostela sv. Vavřince nad Domažlicemi přivítala věřící lid,
který se shromáždil k bohoslužbám.
Domažlické Orly přijeli podpořit i členové ze Svatováclavské župy.
Ti oba dny zaujímali čestné místo před oltářem.
Orelské prapory vlály nad Domažlicemi.
Bohoslužby začínaly procesím od Baarových Božích muk.
Orlové šli v liturgickém průvodu s prapory, Chodové v klasických  širácích a lidových krojích
s historickými prapory.
Průvodu  se rovněž účastnili hasiči, myslivci a chodský lid v krojích.
V sobotu 14. srpna mši sv. celebroval novokněz a domažlický rodák P. Tomáš Kadlec.
V neděli 15. srpna sloužil Nejsvětější oběť, plzeňský biskup Msgre. T. Holub.
Bohoslužby končily u vchodu do kostela.
Zde si u pamětní desky připomínáme vlasteneckého kněze a politika Msgre. Bohumila Staška,
který byl nacisty uvězněn po slavném srpnovém kázání roku 1939.
Shromážděné poutníky tehdy na počátku okupace kanovník B. Stašek povzbuzoval, aby neklesali
na duchu a věřili ve všemohoucnost Boží a v budoucnost národa.
Památku a odkaz významného katolického politika a někdejšího předsedy české zemské organizace ČSL
také uctili členové lidové strany a její mladá generace.

Zapsal br. Petr Olmr
 
 
Národní svatováclavská pouť 28.září 2021.

V letošním roce provázely národní svatováclavskou pouť ve St . Boleslavi přísná bezpečnostní opatření
ohledně koronaviru.
Nejvíce byli vidět policisté a skauti, kteří pomáhali s organizací poutě.
Na rozdíl od let minulých, bylo centrum města Stará Boleslav nezvykle prázdné.
Po dokončené rekonstrukce baziliky sv. Václava se zde konala slavnostní mše,
kterou celebroval kardinál Dominik Duka.
Tradiční sv václavská mše se  v letošním roce obešla  bez  mše na náměstí
a na místo toho se slavnostní mše konala v bazilice sv. Václava.
Město Stará Boleslav , kde byl kníže  Václav , kde byl kníže Václav 28.9. 935 zavražděn ,
je nejstarším poutním místem se sv.václavskou tradicí  i mariánským kultem..
Národní sv. václavská  pouť byla obnovena roku 2003.

Zapsal Petr Olmr.