Kolínská jednota Orel oslavila 102 let od jejího založení.

V sobotu 24. září 2022 Jsme uspořádali dvě rekreačně sportovní akce na počest založení naší kolínské jednoty Orel.
Datum vzniku je 23. září 1920.Prví akce byla cyklopouť a druhá nohejbalový turnaj .Cyklopouť na počest duchovního zakladatele jednoty ThDr. Jaroslava Kulače a akce druhá - nohejbal - Orel cup - memorial Marty Hypešové.
Cyklisté vyrazili z Orláku směr Hradišťko a Velký Osek, dále pak podle řeky Labe  lužními lesy  do Libice nad Cidlinou,
kde navštívili památník Slavníkovců.U soutoku řek Labe s Cidlinou pak krátké zastavení s občerstvením.
Sluníčko příjemně hřálo a cyklisté opět šlápli do pedálů,  směr lázeňské město Poděbrady.Navštívili dvoranu tamního zámku s výhledem na řeku Labe.Na náměstí pod sochou Jiřího z Poděbrad vzniklo skupinové foto poutníků.
Dále pak jejich cesta vedla do obce Sokoleč a dále pak do Ratenic k hrobu  duchovního zakladatele jednoty ThDr. Jaroslava Kulače,kde se poklonili jeho osobě a při modlitbě zavzpomínali na význam tohoto pro jednotu významného velikána.
Následná cesta vedla poutníky do obce Předhradí, kde byli přivítáni na místní faře manželi Šárovcovými, rovněž členy kolínské jednoty Orel.Patří jim veliké díky za zprostředkování návštěvy tamního kostela Nanebevzetí Panny Marie a bohaté občerstvení.
Na faře kde nyní žijí s rodinou , se scházeli a na místním dvoře cvičili Orlové jednoty Předhradí po založení od roku 1922.
Po rozloučení následovalo posledních deset kilometrů do Kolína kde byla  etapa zakončena.Souběžně s cyklopoutí probíhal na kolínském Orláku Orel cup - memorial Marty Hypešové.V úvodu turnaje bylo na paní Martu zavzpomínáno , coby dlouholetou a věrnou fanynku kolínských nohejbalistů.Memoriál byl ustanoven jako první a vítězný pohár jako putovní.
Turnaje se zúčastnilo osm celků,  - Kněžičky, Eagles, Dvaapůl chlapa, Vokouni, Dománovice, Veteráni, Praha jih a Orel Kolín.
Za velkého povzbuzování přihlížejících a povzbuzujících diváků nakonec zvítězilo domácí družstvo Orel Kolín, na Místě druhém se umístilo družstvo z Kněžiček a třetí místo obsadilo družstvo z Dománovic. Na závěr Orel cupu promluvil a všem přítomným poděkoval syn paní Marty Hypešové,  Vlastimil, který zároveň předal vítěznému Týmu zlatý putovní pohár.
Hodnotné a upomínkové ceny byly rovněž rozdány všem účastníkům tohoto turnaje.Čest a tichou vzpomínku paní Martě a těšme se již nyní na ročník příští, ročník 2023.Po zakončení obou akcí následovalo společné posezení s  vyhodnocením právě prožitého a na zážitky bohatého dne.Přejme si  takovýchto akcí a společných setkání více.
Zdař Bůh !

Zapsal Petr Olmr.
20220924-102-let-orel-Kolin (1) 20220924-102-let-orel-Kolin (2) 20220924-102-let-orel-Kolin (3) 20220924-102-let-orel-Kolin (4) 20220924-102-let-orel-Kolin (5) 20220924-102-let-orel-Kolin (6) 20220924-102-let-orel-Kolin (7) 20220924-102-let-orel-Kolin (8) 20220924-102-let-orel-Kolin (9)
20220924-102-let-orel-Kolin (10) 20220924-102-let-orel-Kolin (11) 20220924-102-let-orel-Kolin (12) 20220924-102-let-orel-Kolin (13) 20220924-102-let-orel-Kolin (14) 20220924-102-let-orel-Kolin (15) 20220924-102-let-orel-Kolin (16) 20220924-102-let-orel-Kolin (17) 20220924-102-let-orel-Kolin (18)
20220924-102-let-orel-Kolin (19) 20220924-102-let-orel-Kolin (20) 20220924-102-let-orel-Kolin (21) 20220924-102-let-orel-Kolin (22) 20220924-102-let-orel-Kolin (23) 20220924-102-let-orel-Kolin (24) 20220924-102-let-orel-Kolin (25) 20220924-102-let-orel-Kolin (26) 20220924-102-let-orel-Kolin (27)
20220924-102-let-orel-Kolin (28) 20220924-102-let-orel-Kolin (29) 20220924-102-let-orel-Kolin (30) 20220924-102-let-orel-Kolin (31) 20220924-102-let-orel-Kolin (32) 20220924-102-let-orel-Kolin (33) 20220924-102-let-orel-Kolin (34) 20220924-102-let-orel-Kolin (35) 20220924-102-let-orel-Kolin (36)
20220924-102-let-orel-Kolin (37) 20220924-102-let-orel-Kolin (38) 20220924-102-let-orel-Kolin (39) 20220924-102-let-orel-Kolin (40) 20220924-102-let-orel-Kolin (41) 20220924-102-let-orel-Kolin (42) 20220924-102-let-orel-Kolin (43) 20220924-102-let-orel-Kolin (44) 20220924-102-let-orel-Kolin (45)
20220924-102-let-orel-Kolin (46) 20220924-102-let-orel-Kolin (47) 20220924-102-let-orel-Kolin (48) 20220924-102-let-orel-Kolin (49) 20220924-102-let-orel-Kolin (50) 20220924-102-let-orel-Kolin (51) 20220924-102-let-orel-Kolin (52) 20220924-102-let-orel-Kolin (53) 20220924-102-let-orel-Kolin (54)
20220924-102-let-orel-Kolin (55) 20220924-102-let-orel-Kolin (56) 20220924-102-let-orel-Kolin (57) 20220924-102-let-orel-Kolin (58) 20220924-102-let-orel-Kolin (59) 20220924-102-let-orel-Kolin (60) 20220924-102-let-orel-Kolin (61) 20220924-102-let-orel-Kolin (62) 20220924-102-let-orel-Kolin (63)
20220924-102-let-orel-Kolin (64) 20220924-102-let-orel-Kolin (65) 20220924-102-let-orel-Kolin (66) 20220924-102-let-orel-Kolin (67) 20220924-102-let-orel-Kolin (68) 20220924-102-let-orel-Kolin (69) 20220924-102-let-orel-Kolin (70) 20220924-102-let-orel-Kolin (71) 20220924-102-let-orel-Kolin (72)
20220924-102-let-orel-Kolin (73) 20220924-102-let-orel-Kolin (74) 20220924-102-let-orel-Kolin (75) 20220924-102-let-orel-Kolin (76)
Orlak-20220924 (1) Orlak-20220924 (2) Orlak-20220924 (3) Orlak-20220924 (4) Orlak-20220924 (5) Orlak-20220924 (6) Orlak-20220924 (7) Orlak-20220924 (8) Orlak-20220924 (9)
Orel cup-memorial Marty Hypešové